Caries (gaatjes) en gingivitis (tandvleesontsteking) zijn twee van de meest voorkomende chronische ziektes in de wereld. Hoewel je er niet aan sterft, kunnen ze wel schade, pijn en een significant verminderde levenskwaliteit betekenen.

Tandbederf is zeer frequent en toch is het te voorkomen. Dat is waarom wij de kinderen van de Kilembe vallei willen helpen. Onze doelen met het project tandheelkunde in Kilembe zijn de volgende:

  • Informatie verspreiden en zorgen voor sensibilisering over mondhygiëne, in het bijzonder kinderen en leerkrachten
  • Scholen in de buurt – in de mate van het mogelijke – te voorzien van de middelen voor mondhygiëne op een duurzame manier

Mijn ervaring als een masterstudent in de tandheelkunde:

Wanneer ik voor de eerste keer aankwam in Uganda begon ik aan mijn laatste jaar tandheelkunde aan de Universiteit Gent. Ik kwam in contact met de lokale ‘tandarts’ in Kilembe Mines Hospital en hij bracht mij tot het besef met hoe weinig middelen ze de tandartspraktijk draaiende moesten houden. In de loop van het jaar daarop nam ik conact op met een aantal gepensioneerde tandartsen die bereid waren een deel van hun materiaal af te staan. Tandheelkundige instrumenten en materialen zijn duur, maar dankzij de vele hulp slaagden we er in om een mooie verzameling van basisinstrumenten aan te leggen. We slaageden er dan ook in om ze veilig naar Kilembe te transporteren, waar ze tot op vandaag worden gebruikt.

In Kilembe Mines Hospital oefende ik voornamelijk tandextracties en atraumatic restorative treatment (ART*) uit op aangetaste, doch te redden tanden. Deze handelingen vereisen geen hoog-technologische snufjes, noch elektriciteit.

Mijn verblijf in Kilembe was een wonderbaarlijke en onvergetelijke ervaring. Ik hoop ons project er te kunnen verder zetten en de mondhygiëne in de regio van Kilembe te kunnen bevorderen.

Informatie over ART vindt u hier.