Het Kilembe Mines Hospital is het enige ziekenhuis is het westen van Uganda dat de mogelijkheid heeft om orthopedische zorg te bieden, omwille van de aanwezigheid van een ervaren orthopedisch chirurg. Echter, het materiaal dat aanwezig is in het ziekenhuis is vaak van onvoldoende kwaliteit om noodzakelijke operaties uit te voeren. Om deze reden trachten we met Daktari Project om herbruikbaar materiaal van hoge kwaliteit te verzamelen in België. Deze materialen worden in de westerse wereld vaak vroegtijdig buiten werking gesteld en ze kunnen dus van groot nut zijn in plaatsen zoals het Kilembe Mines Hospital. Boren, nagels, platen en ander materiaal zijn duur en worden frequent gebruikt in Kilembe.

Ook nieuw ongebruikt materiaal, zoals calciumsulfaat parels, geïmpregneerd met Tobramycine, worden aan Kilembe Mines Hospital geleverd als een deel van ons infectie preventie programma.

We staan niet enkel in voor deze materiële bevoorrading van het ziekenhuis, maar we proberen ook de klinische praktijk te ondersteunen.

Overleg tussen ons team, de medewerkers en het bestuur van het ziekenhuis zorgt ervoor dat duidelijk wordt welke de problemen zijn waarmee het ziekenhuis en de lokale bevolking te kampen heeft. Ons doel is dan ook deze problemen te proberen verhelpen.

Een van de grootste problemen zijn de accidenten met boda-bodas. Dit zijn taxi-motorfietsen, waarop soms tot 5 mensen zitten. Wanneer ongevallen gebeuren met deze bod-bodas, zijn de gevolgen vaak verschrikkelijk. Open tibia- en femurfracturen zijn geen uitzonderlijke uitdagingen meer voor de chirurgen in Kilembe, post-traumatische infecties zijn dat evenmin. Om deze reden startten we in 2015 ook met een infectie preventie programma. Hierover vindt u hier meer.