Om het belang van dit project te schetsen maken we graag gebruik van de cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO.
Zij schatten dat mensen in ontwikkelingslanden 20 keer meer risico lopen op nosocomiale infecties (dit zijn infecties die patiënte oplopen in het ziekenhuis zelf) dan in onze, Westerse wereld. Nochtans luidt het credo van infectiepreventie: ‘Eenvoudige maatregelen redden levens’. Een slogan die wij ter harte proberen nemen.

Als we concreet kijken naar hoe het er in Uganda, en meerbepaald in Kilembe aan toegaat, zien we dat in de praktijk bovenstaande cijfers zeker geen overschatting zijn. Middelen om adequate handhygiëne toe te passen ontbreken vaak, elke kleine ruimte dient door de overbezetting te worden benut.

Als eerste stap introduceerden wij in 2015 alcoholgel in het ziekenhuis. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de richtlijnen van de WHO, maakt de apotheek van Kilembe sindsdien zelf deze handontsmetting aan. Daktari project bekostigt de grondstoffen, en onder het toeziend oog van zuster Vincent wordt op regelmatige basis de voorraad aangevuld en over het ziekenhuis verdeeld. De vele vrijwilligers en enthousiastelingen organiseren bij elk bezoek nieuwe workshops rond handontsmetting, om het belang ervan bij iedereen goed te doen doordringen. Al gaat dat laatste bijna vanzelf;  Het teruglopende aantal ‘ziekenhuisinfecties’ is de beste reclame die handontsmetting zich kan wensen.

Een volgende stap is de aanpak van het nijpende plaatstekort. In een ideale wereld worden patiënten met geïnfecteerde, vuile wonden geïsoleerd van de anderen, om de kans op overdracht van kiemen verder te reduceren. Zoals jullie misschien al zagen tijdens één van onze diavoorstellingen is dit door de overbevolking van het ziekenhuis op heden echter onmogelijk.
Samen met de verantwoordelijken van het ziekenhuis willen we daarom een nieuwe ziekenzaal bouwen, om zo de volgende stap te zetten naar betere, meer hygiënische zorg.