Met nauwelijks verholen trots kunnen we jullie melden dat de bouw van de nieuwe ziekenzaal officieel is afgerond.

Reeds in het prille begin van Daktari Project werd duidelijk dat de naam en faam – duurzaam opgebouwd door het team van Kilembe Mines Hospital – en de hiermee gepaard gaande populariteit en overbevraging het ziekenhuis parten kon gaan spelen. Op de drukste momenten wordt elke plekje van het ziekenhuis benut; het menselijk leed verzachten kan in de hoogste nood ook op de barre vloer. Maar in dat kluwen de verspreiding van infecties tegengaan is bijna onbegonnen werk.
Om de kwaliteit van zorg te blijven waarborgen was er dan ook dringend nood aan een nieuwe ziekenzaal. En dankzij jullie steun is die er nu dus ook.
De nieuwe zaal biedt plaats aan een dertigtal patiënten. Ze zal vooral worden gebruikt om de pre- en postoperatieve zorgen te optimaliseren. Daktari Project stond in voor de financiering, maar elke stap van het bouwproces werd uitgevoerd door de mensen te plaatse. Ontwikkelingssamenwerking zoals het voor ons hoort te zijn.
Onze dank gaat uit naar iedereen die – in deze letterlijk – zijn steentje heeft bijgedragen tot de bouw. We nemen deze zeer goede ervaring alvast mee naar onze toekomstige projecten; maar daarover horen jullie snel meer.